Informační systém SU

Jak se přihlásím do systému?

Pro přístup k autentizovaným službám potřebujete znát své přihlašovací údaje z Centrálního registru osob SU. V případě potíží vám pomohou Správci systému.

WWW stránky SU

Slezská univerzita v Opavě: https://www.slu.cz/
Adresa vývojového týmu IS SU: is@slu.cz


Kontaktní adresy