Information System SU

How do I log in to the system?

Pro přístup k autentizovaným službám potřebujete znát své přihlašovací údaje z Centrálního registru osob SU. V případě potíží vám pomohou Správci systému.

SU web pages

Silesian University in Opava: https://www.slu.cz/
IS SU development team address: is@slu.cz


Mailing addresses