UBKCU014 Chapters from the history of Czech Linguistics

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to present major periods in the development of the Czech linguistics, its main representatives and studies. Students will also be encouraged to apply and link pieces of knowledge from other linguistic fields.
Syllabus
 • Czech linguistics in the period of humanism
  Czech linguistics in the period of Enlightenment
  Czech linguistics in the beginning of the 20th century
  Prague linguistics circle
  Current trends in Czech linguistics
Literature
  required literature
 • PLESKALOVÁ, J. Vývoj spisovné češtiny. In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia 2007, s.473-498. info
 • ŠLOSAR, D. aj. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Brno: Host, 2009. info
 • KOŘENSKÝ, J. Proměny myšlení o řeči. Praha: UK, 1998. info
  recommended literature
 • NECHUTOVÁ, J. a kol. Čítanka ze slovanské jazykovědy v českých zemích I. FF MU, Brno 1982. info
 • HAVRÁNEK, B. Vývoj českého spisovného jazyka. Praha 1980. info
 • ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Praha: Karolinum, 2001. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Active participation in the seminar (two absences are permitted), final written test
The course is also listed under the following terms Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UBKCU014