UBKKB050 Foundations of successful communication

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jiřina Kudelová (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Libuše Foberová, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
Požadavky na studenta v průběhu semestru a kritéria hodnocení: výuka předpokládá průběžnou přípravu studenta. Kvalita výuky je systematicky prověřována formou testů, prezentací zadaných referátů aj. Předmět je ukončen ústní zkouškou, která je zaměřena na prověření získaných teoretických znalostí.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the interactive seminar Effective communication services is to practice listening, learning how to resolve conflicts and to speak effectively with others. We will discuss how to talk with colleagues, superiors (subordinates) and both with users. Words make up only 7% of communication, 93% are telling without words, so-called. Body language. Body language gestures represent over three thousand different facial expressions, which together make up 55% of the communications and voice, which constitute the remaining 38%. The second part of the seminar we focus on examples of nonverbal communication.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Knihovník - knihovna - komunikace - základní terminologické vymezení
  2. Knihovník - knihovna - nadřízený
  3. Komunikační kanály uvnitř knihovny
  4. Knihovník - knihovna - knihovník
  5. Knihovník - knihovna - čtenář/uživatel
  6. Knihovník - knihovna - konflikt
  7. Image knihovníka
  8. Mluvíme i beze slov
  9. Knihovník v roli moderátora PR akcí
  10. Jak komunikovat s médií?
Literature
  required literature
 • Foberová, Libuše. Knihovník ? knihovna ? komunikace. Dosáhněte co nejlepší komunikace za výpůjčním pultem knihoven. Ostrava, 2014. ISBN 978-80-7054-206-4. info
  recommended literature
 • ŠTĚPANÍK, Jaroslav. Umění jednat s lidmi. 2, Komunikace. Praha, 2005. ISBN 80-247-0844-2. info
 • VOSOBA, Pavel. Dokonalé služby: co chtějí zákazníci. Praha, 2004. ISBN 80-247-0847-7. info
 • MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Praha, 2003. ISBN 80-247-0650-4. info
 • FISHER, Fred. Postavme mosty mezi občany a úřady místní samosprávy a v zájmu efektivnější spolupráce se naučme, jak zvládat konflikty a neshody. Praha, 2002. info
Teaching methods
Lecturing
Lecture supplemented with a discussion
Lecture with a video analysis
Assessment methods
Grade
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2022/UBKKB050