UBKKB051 Services of Libraries and Information Services

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2023
Extent and Intensity
10/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Mgr. Marie Šedá (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Mgr. Marie Šedá
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
Požadavky na studenta v průběhu semestru a kritéria pro hodnocení: výuka předpokládá průběžnou přípravu studenta. Kvalita výuky je systematicky prověřována formou testů, prezentací zadaných referátů aj. Podmínkou získání zápočtu je úspěšné vykonání zápočtového testu a aktivní účast na cvičeních. Uspěje-li student u zápočtového testu, získá automaticky zápočet. Neuspěje-li student, má nárok na jeden opravný zápočtový test. Testy jsou zaměřeny na problematiku služeb.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Students will become familiar with the legislative definition of library and information services to their specifics, the current standards of public library and information services (VKIS). They know the current concept of KIS, the information needs of users, their typology and categorization. Based on the statistical outputs libraries, students learn about their use to the design of services. They will focus on KIS in the electronic environment.
Syllabus
 • Information services
  Information needs
  Typology of information services in libraries
  Public information services
  Public relations
Literature
  required literature
 • 3. SOLAR, J. Okolo pultu. Praha : FINIDR, 1996. info
 • 1.ČERNÁ, M. STÖCKLOVÁ, A. Služby knihoven a informačních středisek. Praha : Univerzita Karlova, 1992. info
 • SMETÁČEK, V. Informační potřeby a jejich optimální uspokojování. Praha : Univerzita Karlova, 1990. info
  recommended literature
 • VOSOBA, P. Dokonalé služby : co chtějí zákazníci. Praha, 2004. info
Teaching methods
Lecturing
Assessment methods
Grade
Test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 10 HOD/SEM.
Teacher's information
Criteria for mastery test: The conditions for the test, seminar paper of A4 5 on a given topic. The oral exam is focused on the content of lectures and basic literature and emphasis on students' orientation in the field.
ActivityDifficulty [h]
Přednáška12
Summary12
The course is also listed under the following terms Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2023/UBKKB051