UBKKB218 Communication skills of a librarian

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2022
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
Požadavky na studenta v průběhu semestru a kritéria hodnocení: výuka předpokládá průběžnou přípravu studenta. Kvalita výuky je systematicky prověřována formou testů, prezentací zadaných referátů aj. Zkouška je ústní a je zaměřena na prověření získaných teoretických znalostí.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Students will be familiarized with the basic skills needed for a successful communication in libraries.
Syllabus
 • Human communication
  Function of communication
  Non-verbal communication
  Rhetorics
  Bibliographic communication
Literature
  required literature
 • HAJZLER, Tomáš aj. Rétorika a komunikace. 2006. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha, 2000. info
 • GRUBER, David. Řečnické triky. Ostrava, 1994. ISBN 80-85624-13-3. info
  recommended literature
 • NĚMEC, P. Public relations. Praxe komunikace s veřejností. Praha: Management Press, 1996. ISBN 80-85943-20-4. info
 • FORET, M. Komunikace s veřejností. Brno: MU, 1994. ISBN 80-210-1034-7. info
Teaching methods
Lecturing
Assessment methods
Grade
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 2 HOD/SEM.
Teacher's information
Active participation in the seminar (two absences are permitted)
The course is also listed under the following terms Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2022/UBKKB218