UBKKTP05 Readership 1

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
Základní orientace v předmětech bakalářského stupně studia knihovnictví s důrazem na aktualizované poznatky z literární komunikace a výchovy uživatelů. Orientace v ontogenezi lidské psychiky, v principech socializace a ve vývoji liteární a čtenářské kultury 20. století na úrovni společenskovědního základu SŠ.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to familiarize students with the foundation of readership.
Syllabus
 • Pre-reading stage, preconcepts
  Child as a reader
  Teenagers as readers
  Adolescent readers
  Adult readers
  Seniors as readers
Literature
  required literature
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a internauti: Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení. Brno, 2011. info
 • HOMOLOVÁ, Kateřina. Uživatelská propedeutika. Opava, 2010. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Brno, 2008. info
 • HOMOLOVÁ, Kateřina. Pedagogicko-didaktické a psychosociální aspekty pubescentního čtenářství. Ostrava, 2008. info
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Dítě a kniha: o čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, 2004. info
 • CHALOUPKA, Otakar. Rozvoj dětského čtenářství. Praha, 1982. info
 • CHALOUPKA, Otakar. Horizonty čtenářství. Praha, 1971. info
  recommended literature
 • VÁŠOVÁ, Lidmila. Úvod do bibliopedagogiky. Praha, 1995. info
Teaching methods
Interactive lecture
Lecture supplemented with a discussion
One-to-One tutorial
Assessment methods
The analysis of student 's performance
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Active participation in the seminar (two absences are permitted), presentation of an essay.
The course is also listed under the following terms Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UBKKTP05