UBKTV051 Creative reading and film I

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Stanislava Chrobáková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Stanislava Chrobáková, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
UBKTV051/A: Tue 9:45–11:20 H1, S. Chrobáková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Students will learn about the process of creative reading which should primarily lead to the esthetic perception.
Syllabus
 • Analysis of the following literary works:
  Karel Jaromír Erben: Kytice
  František Halas: A co?
  Karel Šiktanc: Heinovské noci
  Jan Skácel: Smuténka
  J. H. Krchovský: Noci, po nichž nepřichází ráno
  Ivan Martin Jirous: Okuje
Literature
  required literature
 • MANGUEL, A. Dějiny čtení. Brno, 2007. info
 • TRÁVNÍČEK, J. Poezie poslední možnosti. Praha, 1996. info
 • ČERVENKA, M. Styl a význam. Praha, 1991. info
  recommended literature
 • ŠTOLBA, J. Nedopadající džbán. Praha, 2006. info
 • LEHÁR, J. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha, 2004. info
 • KARFÍK, V. Literatura je čitelná. Olomouc, 2002. info
 • PROUST, M. Dnové četby. Brno, 1999. info
 • AUERBACH, E. Mimesis. Praha, 1998. info
 • RICHTEROVÁ, S. Ticho a smích. Praha, 1997. info
 • STICH, A. Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi. Praha, 1996. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Active participation in the seminar (two absences are permitted), final written test
The course is also listed under the following terms Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2022/UBKTV051