UBKTV194 Television and radio script

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2022
Extent and Intensity
2/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Rudolf Merkner (lecturer)
Mgr. Stanislava Chrobáková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Rudolf Merkner (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Mon 17. 10. 8:05–13:50 PrPed, Wed 14. 12. 8:05–13:50 KINO, Thu 15. 12. 8:05–13:50 KINO
 • Timetable of Seminar Groups:
UBKTV194/A: Mon 17. 10. 13:55–19:40 PrPed, Wed 14. 12. 13:55–19:40 KINO, Thu 15. 12. 13:55–19:40 KINO, R. Merkner
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to familiarize students with the foundations of television and radio journalism.
Syllabus
 • Script writing
  Language tools
  Audio-visual scripts and their characteristics
Literature
  recommended literature
 • THOMPSON, J. B. Média a modernita: sociální teorie médií. Praha, 2008. info
 • RUSSIN, R & DOWNS, W. Jak napisać scenariusz filmowy? Varšava, 2005. info
 • RUSS-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika. Kompletní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha, 2005. info
 • JIRÁK J., KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha, 2003. info
 • OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha, 2002. info
 • BURTON, G., JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Brno, 2002. info
 • BARTOŠ, J. Noviny jako historický pramen. In Tisk a politické strany. Olomouc, 2001. info
 • CAMPBELL, J. Yellow Journalism: Puncturing the Myths, Defining the Legacies. Westport, 2001. info
 • NOVOTNÝ, D. J. Chcete psát scénář? Praha, FAMU, 2000. info
 • MARŠÍK, J. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha, 1999. info
 • PAVLÍČEK, F., VLÁČIL, F. Markéta Lazarová (technický scénář). Praha, 1998. info
 • MATHAUSOVÁ, M. 12 pádů scenáristiky. Praha, 1996. info
 • BERNARD, J. Jazyk kionematografie, komunikace. Praha, 1995. info
 • BOYD, A. Zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha, 1995. info
 • KÖPPLOVÁ, B., KÖPPL, L. Dějiny světové žurnalistiky 1. Celý svět je v novinách. Praha, 1989. info
 • DOLEŽAL, M. Řeč. Nástroj žurnalistiky před mikrofonem a kamerou. Praha, 1976. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Active participation in the seminar (two absences are permitted), final written test
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2022/UBKTV194