UHVM0036 Seminar in Museum Management

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Direction, administration and human resources in a memory institution. The application of management in museums and galleries in the Czech Republic. Fundraising, sponsorship and funding in a museum to gain efficiency. The methods of propagation, popularisation and communication, public relations in connection with mass media.
Syllabus
 • 1. Problems in methodology of resources and literature.
  2. Basic terminology.
  3. Museum management and its application in practice.
  4. Individual projects and contact with particular memory institutions.
Literature
  recommended literature
 • Buriánková, Michaela - Komárková, Anna - Šebek, František. Úvod do muzejní praxe. Asociace muzeí a galerií ČR, 2010. info
 • Kesner, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Od přípravy expozice k prožitku návštěvníka, budování publika, strategický management, komunikace a propagace, rozvoj finančních zdrojů, kultura a cestovní ruch. Praha, 2005. info
 • Bartlová, Milena (ed.). Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy: příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění. Praha, 2004. info
 • Brabcová, Alexandra. Brána muzea otevřená: průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea. Náchod, 2003. info
 • Kiráľová, Alžbeta. Marketing: destinace cestovního ruchu. Praha, 2003. info
 • Fialová, Dagmar. Profesní a etické standardy a výkonnostní ukazatele muzejní práce. Národní systém muzeí jako nástroj udržení společné odborné a etické základny muzeí v ČR. Praha, 2003. info
 • Možný, Ivo. Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha, 2002. info
 • Stránský Z. Zbyněk. Úvod do studia muzeologie. Brno, 2000. info
 • Beneš, Josef. Základy muzeologie. Opava, 1997. info
 • Šuleř, Oldřich. Manažerské techniky: 70 technik moderního managementu. Olomouc, 1995. info
Teaching methods
seminar
Assessment methods
attendance, presentations, final test
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2023/UHVM0036