UHVM0065 Installed objects - Credits A

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Eva Kolářová (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites
The knowledge of basic terms from art history, museology and monument´s care
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The seminar will be focused on the existing installed object as a type of unmovable cultural heritage available to the public at the basic components of his activity - economic, operational, registration, documentation and presentation and the extent of its major types: Chateau - Castle - Villa - sacral architecture - technical monument - small architecture - park - garden, including related areas. The seminar will also include historical insights into the structure of access to cultural monuments and discuss the various options and how they are presented.
Syllabus
 • 1. Everyday activities of installed building.
  2. Identification of the historical units.
  3. The interiors of castles and their image in historical sources.
  4. Expert knowledge and scientific evaluation of immovable and movable cultural heritage.
  5. Research methods and ways of presentation of the furniture and library collections.
  6. Operation and presentation of installed objects.
  7. Documentation of the installed object, including the registration and documentation of the furniture and library collections.
  8. Documentation and evidence of deposit funds.
  9. Safety interiors of the furniture and library collections.
  10. Possibilities and constraints of cultural and social programs and the other activities listed buildings and campuses.
Literature
  recommended literature
 • Časopisy Zprávy památkové péče, Cour d´honneur, Památky středníc. a. info
 • BLAŽÍČEK, Oldřich J. Obrazárny státních zámků. Praha 1956;. info
 • SEDLÁKOVÁ Radomíra. Pražské interiéry. Praha 2001;. info
 • KOLEKTIV. Sborník semináře ke správě a prezentaci veřejnosti přístupných památkových objektů. Jindřichův Hradec 1995;. info
 • WIRTH, Zdeněk - BENDA, Jaroslav. Státní hrady a zámky. Praha 1955;. info
 • KŘÍŽOVÁ Květa. Šlechtický interiér 19. století. Praha 1998;. info
 • BEZECNÝ Zdeněk. Šlechtický interiér 19. století v dobových vyobrazeních ze zámeckých sbírek. In: Jihočeský sborník historický 1994;. info
 • HOBZEK, Josef. Vývoj památkové péče v českých zemích. Stručný nástin. Praha 1987;. info
 • KUTHAN Jiří - MUCHKA Ivan. Aristokratická sídla období romantismu a historismu. Praha, 2000. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Participation in seminars, including graduation trips to specific sites (within the Ostrava-Opava) basic knowledge of relevant documentation and registration system, a test, preparation of a written work from one of the two theme areas
The course is also listed under the following terms Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2023/UHVM0065