UNZSRD071 English for General Nursing 2

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2024
Rozsah
6cv+10sam/sem. 2 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Markéta Skalná, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Markéta Skalná, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit a rozvinout komunikační dovednosti v anglickém jazyce (psané i mluvené), seznámit studenty s dalšími situacemi, které mohou nastat při výkonu povolání všeobecné zdravotní sestry. Předmět zahrnuje procvičování základních jazykových dovedností (především speaking, dále listening, reading, a translation) s důrazem na porozumění odbornému textu a schopnost komunikovat v situacích specifických pro zdravotnické profese. Předmět navazuje na English for General Nursing 1.
Osnova
 • 1. Pohotovost a zranění (příjem, běžná zranění a situace) 2. První pomoc (u dospělých, u dětí) 3. Specifická zdravotní péče (starší lidé, obézní pacienti, mentalní postižení) 4. Dětský pacient (specifika, dětské nemoci, komunikace s dětským pacientem a rodiči) 5. Komunikace se členy rodiny pacienta (diagnóza, prognóza, propuštění pacienta do domácí péče) 6. Multikulturní přístup (etnická specifika v péči, při hospitalizaci) 7. Zamyšlení nad zdravým životním stylem 8. Zdravotní systém v České Republice a v zahraničí 9. Shrnutí (interaktivní nácvik situací) 10. Studentské prezentace
Literatura
  povinná literatura
 • PARKINSON,J., BROOKER, CH. Angličtina pro sestry. Praha: Grada Publishing,, 2005. ISBN 80-2471-282-2. info
 • TOPILOVÁ, V. Medical English = Angličtina pro zdravotníky. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001. ISBN 80-7311-001-6. info
  doporučená literatura
 • ADAMCZYK, R. Anglický jazyk III. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • ADAMCZYK, R. Anglický jazyk IV. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • Lékařský slovník: anglicko-český a česko-anglický [CD-ROM]. Brno: Lingea Lexicon 5, 2009. ISBN 978-80-87062-58-6. info
 • ADAMCZYK, R. Slovník zdravotnických zkratek (lékařských, ošetřovatelských a příbuzných). Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-680-5. info
Výukové metody
Demonstrace dovednost, prezentace, cvičení, výklad.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, který proběhne formou seminární prezentace - zadané zdravotnické téma zpracované formou PPT nebo frontální/interaktivní ústní prezentace. Podmínkou udělení zápočtu je nejméně 80% účast na výuce.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.