UOSP011 First Aid and Disaster Medicine

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2012
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Lucie Menšíková (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies – Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět seznamuje se základy první pomoci v terénu, se specifickými postupy zachraňující život.
Syllabus (in Czech)
 • Obsahové zaměření seminářů a praktických cvičení:
  Počet hodin Témata
  1 Význam a zajištění první pomoci, stanovení priorit.
  1 Medicína katastrof, záchranný integrovaný záchranný systém, týmová spolupráce.
  1 Předlékařská první pomoc-poranění bodná, střelná bodná, sečná.
  1 Poranění zvířaty, uštknutí hadem. Základy obvazové techniky.
  1 Krvácení-vnitřní, vnější, arteriální, venózní, smíšené, šokové stavy.
  1 PP při dušení, utonutí.
  1 Poškození teplem, chladem, elektrickým proudem, chemickými látkami.
  1 Křečové stavy, fraktury.
  1 Závažná poranění - hlavy a centrálního nervového systému, páteře a míchy, krku, hrudníku, břicha, velkých kostí a kloubů a tlaková poranění.
  1 Závažné akutní stavy u dětí - akutní dechová nedostatečnost, febrilní křeče.
  2 Základy neodkladná resuscitace.
  1 Monitorování zdravotního stavu postiženého.
  1 Polohování a transport postižených.
  1 Překotný porod, první pomoc při mimořádných událostech, základy obvazové techniky.
Literature
  recommended literature
 • NOVOTNÝ, Z. Problematika týraných dětí. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • ČÍŽKOVÁ, Š. Somatologie - Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Cvičení 15 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2012/UOSP011