UPPVPK095 Case Study Seminar

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2012
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Hana Kušnírová (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Hana Kušnírová
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences - Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
( UPPVPK030 Theory and Methods of Social W || UPPVP0030 Theory and Methods of Social W ) && ( UPPVPK025 Pedagogic-psychological Diagno || UPPVP0025 Pedagogic-psychological Diagno ) && ( UPPVPK028 Social Pathology II || UPPVP0028 Social Pathology II )
Odborná praxe.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem semináře je reflektovat průběžnou praxi studentů na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. V semináři je probíráno plnění úkolů, které mají studenti pro jednotlivé praxe zadány. Mezi studenty tak dochází k výměně informací a zkušeností, současně je jim poskytnuta supervize. Seminář má umožnit integrovat získávanou zkušenost s teoretickými východisky sociální práce. Předmět je omezen na max. počet 15 studentů.
Syllabus (in Czech)
 • popis pracoviště sociálně-právní ochrany dětí (dále SPOD)
  diskuze o právních předpisech v oblasti SPOD
  popis a srovnání spolupráce s ostatními institucemi působícími v oblasti SPOD
  diskuze o zdrojích a formách informací o klientech, úvahy nad jejich validitou
  jednání sociálního pracovníka s klientem, sepsání návrhu na úpravu práv a povinností k nezl.
  dítěti
  jednání sociálního pracovníka při soudním jednání, sepsání odvolání proti rozhodnutí soudu
  diskuze o typologiii sociálních problémů rodin a dětí
  popis samostatného jednání studentů s klienty
  analýzová mapa,indiviuální plán péče, mapa rodinných vztahů
  případová konference jako způsob případové práce
  zhodnocení kaziustik

Literature
  required literature
 • MATOUŠEK, O. A KOL. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. info
 • ŠPATENKOVÁ, N. A KOL. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0586-9. info
 • MATOUŠEK, O. A KOL. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. info
Teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Assessment methods (in Czech)
Rozhovor
Systematické pozorování studenta
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 4 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2006, Winter 2007, Winter 2008, Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015.
 • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2012/UPPVPK095