USESAK007 Foreign Language II - Russian

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2012
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: dzk.
Guaranteed by
Institute of Central European Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student si vybírá jeden z uvedených jazyků II v návaznosti na své badatelské téma a zaměření dizertační práce. Student bude vybaven schopností samostatně pracovat s odbornou literaturou, rozvíjet dovednosti spojené s tvorbou a využíváním odborného textu, dále bude veden k prohloubení schopnosti diskutovat, argumentovat a shrnovat otázky související s okruhem jeho badatelské činnosti a oboru.
Syllabus (in Czech)
 • Základní literatura:
  BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. Praha: Oeconomica, 2010.
  BARNET, V., a kol. Ruština pro pokročilé. Voznice: Leda, 2007.
  BELYNTSEVA, O. Učebnice současné ruštiny. Brno: Computer Press, 2009.
  NEKOLOVÁ, V., a kol. Ruština nejen pro samouky. Voznice: Leda, 2007.
  Doporučená literatura:
  CSIRIKOVÁ, M. Česko-ruský odborný slovník z oblasti ekonomické, politické a právní. Praha: Linde, 2008.
  GOLČÁKOVÁ, B. Ruština pro mezinárodní vztahy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008.
  JUZA, P. (ed) Antológia textov k odbornému semináru a výberovému predmetu v ruskom jazyku. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2008.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2013, Winter 2013, Summer 2014, Winter 2014, Summer 2015, Winter 2015, Summer 2016, Winter 2016, Summer 2017, Winter 2017, Summer 2018, Winter 2018, Summer 2019, Winter 2019, Winter 2020, Summer 2021, Winter 2021, Summer 2022, Winter 2022, Summer 2023, Winter 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2012/USESAK007