UO00045 Clinical Practice 2

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2014
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Alexandra Archalousová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Renáta Zeleníková (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Alexandra Archalousová, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
UO00031 Clinical Practice 1 && UO00032 Individual Clinical Practice A && UO00033 Individual Clinical Practice B
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Odborná praxe probíhá podle plánu klinické výuky, pod vedením učitele ošetřovatelství - odborného asistenta katedry ošetřovatelství. (Každý učitel ošetřovatelství vyučuje v takové oblasti odborné praxe, ve které je odborníkem, a zároveň v této oblasti odpovídá za klinický dohled při praxi studentů.) Odpovědnost učitele je sdílená se zkušeným praktikem (odborným asistentem z klinické praxe), který se na výuce studentů podílí. (0dborný asistent z klinické praxe je kvalifikovaným odborníkem ve svém oboru a má vhodnou přípravu pro roli vyučujícího). Klinická pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů - splňují stanovená kritéria.. Jejich platnost a dodržování je smluvně zajištěno.
Syllabus (in Czech)
  • Odborná praxe ve zdravotnickém zařízení:
    2. týdny interní oddělení
    1. týden chirurgické oddělení
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Seminář 3 TYD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 1993, Winter 1994, Winter 1995, Winter 1996, Winter 1997, Winter 1998, Winter 1999, Winter 2000, Winter 2001, Winter 2002, Winter 2003, Winter 2004, Winter 2006, Winter 2007, Winter 2008, Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2015.
  • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2014/UO00045