UPPVBP074 Preparation of Adaptation Courses

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2014
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences - Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je nabídnout studentům možnost naučit se zorganizovat adaptační kurz pro děti a mládež.
Syllabus (in Czech)
 • Výuka proběhne blokově ve dnech 15. a 16. 10. 2014 v celkovém rozsahu 16 hodin v rekreačním zařízení mimo Opavu. Kurz bude veden zkušenými lektory Prázdninové školy Lipnice. Doprava, ubytování i stravování bude hrazeno ze společného projektu Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků.
  V současné škole se velmi osvědčily adaptační/kohezivní kurzy pro žáky/studenty, kteří nastupují do nového kolektivu třídy (první, šesté ročníky základních škol, první ročníky středních škol). Adaptační soustředění poskytují jedinečnou možnost hlouběji se poznat a stmelit v rámci třídy, procesy vzájemného poznávání v běžné třídě probíhají i měsíce, zatímco v kohezivním kurzu je možno tyto procesy nastartovat a významně urychlit během několika dní. Vývoj skupin v čase má své zákonitosti, které budou studentům v rámci úvodu vysvětleny, a z nichž budou následně vycházet při sestavování programu adaptačních soustředění.
Literature
  required literature
 • ANDRESOVÁ, Zuzana, ed. Klíčení: příběh a řemeslo: zážitková pedagogika na kurzech pro žáky základních škol. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2013. ISBN 978-80-905502-1-6. info
  recommended literature
 • KINDLMANNOVÁ, Jana, ed. Cesta za žákovskými projekty: metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2013. ISBN 978-80-905502-0-9. info
 • GINTEL, Allan a JIRÁSEK, Ivo, ed. Zážitková pedagogika a výchova v přírodě: cesty vedou dál. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3359-2. info
 • HRKAL, Jan, ed. a HANUŠ, Radek, ed. Zlatý fond her II: hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-923-1. info
 • HANUŠ, Radek a CHYTILOVÁ, Lenka. Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2. info
 • HLADKÝ, Radim a BUKÁČKOVÁ, Miroslava. Adaptační (stmelovací) soustředění: kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. ročníku ZŠ. Praha: Projekt Odyssea, 2007. ISBN 978-80-87145-21-0. info
 • DUBEC, Michal. Adaptační (stmelovací) soustředění: kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 6. ročníku ZŠ a primy gymnázia. Praha: Projekt Odyssea, 2007. ISBN 978-80-87145-22-7. info
 • FRANC, Daniel, ZOUNKOVÁ, Daniela a MARTIN, Andy. Učení zážitkem a hrou: praktická příručka instruktora. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1701-9. info
Teaching methods (in Czech)
Interaktivní aktivity
Assessment methods (in Czech)
Příprava vybrané aktivity v adaptačním kurzu
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2014/UPPVBP074