CVABKAJ1 Professional English 1

School of Business Administration in Karvina
Winter 2020
Extent and Intensity
0/0/12. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Martina Chylková (seminar tutor)
PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Department of Tourism and Leisure Activities - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Timetable of Seminar Groups
CVABKAJ1/01: Fri 16. 10. 13:05–13:25 A217, J. Karpeta
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Studentovi, který získá certifikát z cizího jazyka s mezinárodní platností, bude na požádání uznána příslušná část dle dosažené úrovně jazyka.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 5 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/5, only registered: 1/5
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem výuky v prvním ročníku je docílit u studentů úrovně B1. Dovednosti komunikace v cizím jazyce jsou orientovány na běžné profesní situace, jakož i schopnosti orientovat se jazykově v širokém spektru problémů denní profesní reality. Jsou rozvíjeny komplexně všechny čtyři typy dovedností - mluvení, čtení, poslech a písemný projev. Důraz je kladen především na aktivní mluvený projev, na jazykovou pohotovost a schopnost plynule se vyjadřovat v cizím jazykovém prostředí. Systematicky vede k získání mezinárodních certifikátu na úrovni B1a k přípravě na další mezinárodní zkoušky. Předmět má za úkol seznámit studenty se způsoby tvoření a obohacování slovní zásoby a také vést studenty k uvědomělému a cílevědomému používání jazyka v komunikaci jak z hlediska plynulosti, tak gramatické přesnosti. Student bude schopen číst jednodušší texty zaměřené na ekonomii, management, marketing a finance a vyjadřovat se k nim.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Working abroad
  2. Making small talk
  3. Formal and informal emails
  4. Dealing with customers - The shopping experience
  5. Handling complaints
  6. The panorama conference
  7. Lean manufacturing
  8. Trends and planning
  9. Presentations
  10. Business leaders and success stories
  11. Appraisals
  12. Profiles of business leaders
  13. Revision and summary

  1. About business
  Working abroad, Reading for detail Cultural Chameleons, Listening for gist, Living abroad - Vocabulary, Listening for gist.
  2. Making small talk
  Present Simple and prepositions of time, Listening for gist, Discussion, Speaking, Listening for gist.
  3. Formal and informal emails
  Reading for detail, formal and informal language, Case study Global recruit.
  4. Dealing with customers
  The shopping experience, Reading for detail, Listening for detail, Telephoning and customer care, Vocabulary, Listening, Reading, Discussion.
  5. Dealing with customers
  Countable and uncountable nouns, requests and offers, A customer survey, Telephoning, Handling, complaints, Describing and dealing with problems.
  6. Dealing with an e-mail of complaint, Skim reading, Writing, case study. The Panorama conference.
  7. Operations
  Lean manufacturing, Reading, Listening, Discussion, Trends and planning, Vocabulary, Listening.
  8. Operations
  Present continuous, adverbs, present simple passive, Describing trends and process. Presentations, Signposting language, listening, Giving presentation.
  9. Operations
  Instructions and procedures for an exhibition stand, Describing a stand, Discussion, Speaking, writing. Case study Scoair.
  10. Success stories
  Business leaders and success stories, Listening, Reading, Describing being yourself and being successful, Vocabulary, Adjectives, Listening, Word building.
  11. Success stories
  Past simple, past continuous, used to, Listening, Speaking, Roleplay, Appraisals, Listening, Agreeing, Disagreeing, Listening.
  12. Success stories
  Profile of business leaders, Reading, Structuring and ordering, Writing a report, The English Academy, Scan reading, Debate.
  13. Summary and revision
  Summarising the topis, grammar structures and lexis, Revision ecercises.
Literature
  required literature
 • KARPETA, J. Buisness English 1. Karviná: SU OPF, 2012. info
 • Richardson, K. et al. The Business Pre-intermediate, Student´s book. Oxford, 2008. ISBN 978-0-230-02154-9. info
  recommended literature
 • Aspinall, T., Bethel, G. Test your business vocabulary in use. Cambridge, 2007. ISBN 987-0-521-53254-9. info
 • Bürger, J. Velký ekonomický slovník anglicko-český/ česko-anglický. Plzeň, 2007. ISBN 978-80-7238-639-0. info
 • MURPHY, R. English Grammar in Use 3rd Edition. Cambridge, 2006. ISBN 0521537622. info
 • Dynda, A., Dyndová, E. Česko-anglický obchodní poradce. Praha, 2004. ISBN 80-7310-017-7. info
 • GRÁF, T., PETERS, S. Nová cvičebnice anglické gramatiky. Český Těšín: Polyglot, 1998. ISBN 80-86195-00-7. info
 • TRYML, S., GOTTHEINEROVÁ, T. Moderní učebnice angličtiny. Praha: NS Svoboda, 1997. ISBN 80-205-0529-6. info
 • Password. Anglický výkladový slovník s českými ekvivalenty. Praha: Mladá fronta, 1991. ISBN 80-204-0288-8. info
Teaching methods
Skills demonstration
Assessment methods
Combined exam
EXAM
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Seminář 12 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž18
Seminář6
Zápočet30
Summary60
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Summer 2015, Winter 2015, Summer 2016, Winter 2016, Summer 2017, Winter 2017, Summer 2018, Winter 2018, Summer 2019, Winter 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2020/CVABKAJ1