FIUBKMUC Mzdové účetnictví

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Pracovněprávní minimum a povinnosti mzdové účetní
  Pracovněprávní vztahy, vznik, změny a skončení pracovního poměru (odstupné), práce konané mimo pracovní poměr, zkrácené úvazky. Zaměstnávání cizinců. Pracovní doba (rozvržení, evidence, pracovní pohotovost, práce přesčas, práce v noci a ve svátek) a doba odpočinku (nárok na dovolenou, krácení dovolené). Překážky v práci na straně zaměstnavatele a na straně zaměstnance. Role mzdových účetních ve firmě a rozsah jejich činností, mzdová agenda, archivace mezd.
  2. Formy mzdových plnění a platební mechanizmus mzdy
  Zásady poskytování mezd (minimální a zaručená mzda), základní mzda a její formy, další složky mzdy, příplatky (za práci přesčas, za svátek, za práci ve ztíženém pracovním prostředí, za noční práci, za práci v sobotu a neděli). Naturální mzda a ostatní plnění nepovažovaná za mzdu. Splatnost a výplata mezd, srážky ze mzdy (exekuce, insolvence).
  3. Průměrný výdělek a náhrada mzdy
  Formy průměrného výdělku, rozhodné období pro výpočet průměrného výdělku a metodika stanovení výše průměrného výdělku. Náhrada mzdy při čerpání dovolené a při jiných důležitých překážkách v práci.
  4. Zdanění mezd
  Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, dílčí základ daně a nezdanitelné části základu daně, zálohová a srážková daň z příjmů, solidární zvýšení daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění, roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a daňového zvýhodnění.
  5. Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení
  Osobní rozsah ZP, plátci ZP, povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, výše pojistného a rozhodné období, vyměřovací základ ZP, zálohy a placení ZP. Poplatníci pojistného na sociální zabezpečení, vyměřovací základ, sazby, odvod a splatnost pojistného na sociální zabezpečení. Zaměstnání malého rozsahu.
  6. Důchodové a nemocenské pojištění
  Povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění, podkladová evidence důchodového pojištění, dávky důchodového pojištění. Účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik nemocenského pojištění, náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, dávky nemocenského pojištění.
  7. Cestovní náhrady a zaměstnanecké benefity
  Pracovní cesta a nárok na cestovní náhrady, náhrada výdajů za pohonné hmoty a ubytování, stravné, kapesné. Zálohy a vyúčtování cestovních náhrad. Význam zaměstnaneckých benefitů a jejich legislativní úprava, druhy zaměstnaneckých benefitů, daňový dopad na zaměstnance a zaměstnavatele.
Literatura
  povinná literatura
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Mzdové účetnictví. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
 • VYBÍHAL, V a J. PŘIB. Mzdové účetnictví 2017: praktický průvodce. 20. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2017. ISBN 978-80-271-0426-0. info
  doporučená literatura
 • ŠUBRT, B., Z. LEIBLOVÁ, V. PŘÍHODOVÁ, A. SKOUMALOVÁ, A. DANĚK, H. Abeceda mzdové účetní 2017. 27. vyd. Olomouc: ANAG, 2017. ISBN 978-80-7554-062-1. info
 • KLÍMOVÁ, R., K. JANOUŠEK a J. PFEILEROVÁ. Příklady a postupy pro mzdové účetní 2017. Praha: Verlag Dashöfer, 2017. ISBN 978-80-87963-42-5. info
 • SCHMIED, Z. a F. VLASÁK. Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance 2016. 7.vyd. Olomouc: ANAG, 2016. ISBN 978-80-7263-996-0. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžný test, zkouška. Hodnotící metody: průběžný test (40 % hodnocení), zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2020/FIUBKMUC