FIUBKNAP Aplikace daňového práva

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
0/16/0. Seminář 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tetiana Konieva, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FIUBKNAP/01: Pá 3. 11. 11:25–13:00 B207, 13:55–15:30 B207, Pá 1. 12. 13:55–15:30 B207, J. Janoušková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ROCNIK ( 3 )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 27/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základním cílem předmětu je praktická aplikace nabytých teoretických znalostí v předmětech souvisejících s účetnictvím a daněmi. Studenti si ověří své znalosti z daňového práva a účetnictví a řeší vybrané problémy daně z příjmů fyzických a právnických osob.
Výstupy z učení
- získání znalostí v oblasti zdaňování příjmů fyzických a právnických osob v podmínkách ČR - osvojení a procvičení praktických dovedností v souvislosti s výpočtem daňové povinnosti poplatníka daně
Osnova
 • 1. Daňové prostředí a finanční rozhodování podnikatelských subjektů
  Rozdíly ve výpočtu daňového základu u fyzických a právnických osob ve vazbě na účetnictví a daňovou evidenci. Rozdílný pohled na náklady a výnosy a ?cash princip?.
  2. Mechanismus fungování daně z příjmů právnických osob a fyzických osob
  Návaznost na zákon o obchodních korporacích a živnostenský zákon. Volba formy podnikaní v souvislosti s daňovou optimalizací. Obchodní společnosti jako forma podnikání (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo, specifika tichého společníka a jiné formy společného výkonu podnikání).
  3. Specifické aspekty zdanění kapitálových společností
  Vybrané specifické problémy daně z příjmů právnických osob v návaznosti na účetní výsledek hospodaření a jeho následnou úpravu v souvislosti se základem daně a sestavením daňového přiznání.
  4. Účetní versus daňové odpisy, Účetní a daňové rezervy
  Dlouhodobý majetek, odepisování majetku, daňový a účetní pohled, nájem majetku. Specifika odepisování nehmotného majetku. Determinace rezerv a jejich legislativní ošetření. Daňové rezervy, účetní rezervy, vymezení základních pojmů, význam rezerv z účetního a daňového pohledu.
  5. Investiční pobídky státu
  Investičních pobídky státu, jejich význam v souvislosti s podporou podnikání. Uplatnění investičních výhod při stanovení daně z příjmů fyzických osob a právnických osob.
  6. Cena práce
  Vliv sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění. Praktická aplikace na vybraných příkladech ? ve vazbě na cenu práce. Pojistné a zaměstnanecké benefity. Minimální mzda. Povinnosti zaměstnavatele v kontextu zaměstnanců. Zdanění příjmů ze závislé činnosti, praktická aplikace, metodika výpočtu záloh včetně ročního zúčtování záloh. Provázanost na zákoník práce. Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce. Pojistné režimy u jednotlivých příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Specifika zdanění studentů. Daňové osvobození vztahující se k příjmům ze závislé činnosti a funkčních požitků (ochranné pracovní prostředky, cestovní náhrady, apod.).
  7. Zdanění fyzických a právnických osob
  Zpracování komplexních příkladů, uplatnění daňové optimalizace, stanovení základu daně, jeho úprava o nezdanitelné části daně (u fyzických osob) a odčitatelné položky. Výpočet daňové povinnosti a uplatnění slev na dani. Stanovení zálohových plateb na příští zdaňovací období. Praktické aplikace zdanění spolupracující osoby.
  8. Zdanění příjmů ze závislé činnosti a veškeré související aspekty
  Praktická aplikace, metodika výpočtu záloh včetně ročního zúčtování záloh. Provázanost na zákoník práce. Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce. Pojistné režimy u jednotlivých příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Specifika zdanění studentů. Daňové osvobození vztahující se k příjmům ze závislé činnosti a funkčních požitků (ochranné pracovní prostředky, cestovní náhrady, apod.).
Literatura
  povinná literatura
 • JANOUŠKOVÁ, J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ. Aplikace daňového práva. Karviná: SU OPF. (K dispozici na univerzitním po, 2018. info
 • DVOŘÁKOVÁ, V., M. PITTERLING a H. SKALICKÁ. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob. Wolters Kluwer ČR, 2017. ISBN 978-80-7552-538-3. info
 • KOUT, P. Cvičné příklady pro studium předmětu Daně. Institut certifikace účetních, a.s., 20. vyd, 2016. ISBN 978-80-87985-03-8. info
  doporučená literatura
 • Aktuální legislativní normy k tématu předmětu. info
 • Webový portál Finanční správy ČRInformace. info
 • VANČUROVÁ, A. a kolektiv autorů. Daňový systém ČR, cvičebnice 2017. Praha: 1. VOX, 2017. ISBN 978-80-87480-58-8. info
 • BĚHOUNEK, P. Společnost s ručením omezeným ? prakticky včetně účetnictví a daní. Praha: Anag, 2016. ISBN 978-80-7554-037-9. info
 • HALL, R. E. a A. RABUSHKA. The Flat Tax: Updated Revised Edition. Stanford: Hoover Press, 2007. ISBN 978-0-8179-9311-5. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Požadavky na studenta: aktivní účast na semináři, absolvování průběžného testu.
Hodnotící metody: průběžný test (40 % hodnocení), závěrečný test (60 % hodnocení).
Aktivity Náročnost [h]
Ostatní studijní zátěž 76
Přednáška 13
Seminář 26
Zápočet 30
Celkem 145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUBKNAP