PEMBKISF Corporate Information System

School of Business Administration in Karvina
Summer 2020
Extent and Intensity
12/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Timetable
Thu 12. 3. 15:35–17:10 A216, Thu 2. 4. 15:35–17:10 A216, Thu 14. 5. 15:35–17:10 A216
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 21/25, only registered: 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s možnostmi využití výpočetní techniky na všech úrovních řízení firmy, ukázat proces tvorby informačního systému, jejich analýzu a syntézu, a nutnost spolupráce autora systému a uživatele systému. Studenti se seznámí se základními principy provozu a údržby informačního systému podniku založeného na moderních informačních technologiích.. Seznámí se s architekturou informačních systémů, jejich hodnocením, získáváním informací z okolí podniku, využitím počítačů pro podporu rozhodování.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Informační technologie a firma
  2. Životní cyklus informačního systému
  3. Řízení firmy
  4. Výroba
  5. Marketing
  6. Ekonomika a finance
  7. Controlling
  8. Péče o lidské zdroje
  9. Logistika, doprava
  10. Geografické informační systémy
  11. Podpora administrativy
  12. Firma a internet
  13. Samostatné zpracování seminární práce.
  1. Informační strategie, požadavky na informační systém, možnosti uplatnění podnikových informačních systémů v oblasti řízení hlavních interních podnikových procesů.
  2. Strategie a plánování, akvizice (pořízení, vývoj), implementace (zavádění), provoz a údržba, ukončení provozu.
  3. Informacní podpora různých úrovní managementu, systémy pro podporu rozhodování, manažerský informační systém, integrované systémy řízení podniku, systémy pokročilého plánování, řízení dodavatelsko odběratelského řetězce, datové sklady.
  4. Systémy pro řízení výrobních procesů, systémy pro tvorbu technologických postupů, systémy pro plánování výroby, systémy plánování výrobních zdrojů, počítačová podpora řízení jakosti, počítačová podpora konstrukčních prací.
  5. Marketingové IS, marketingový zpravodajský systém, marketingový výzkumný systém, podpora obchodu, podpora služeb, řízení vztahů se zákazníky
  6. Procesy ekonomického řízení firmy , ekonomický IS, aplikace Cash Flow Management
  7. Strategický controlling, operativní controlling, plánovací a analytické procesy.
  8. Payroll systémy (zpracování mezd a odměn), Employee Relationship Management (řízení vztahu se zaměstnanci), Human Resource Management (péče o lidské zdroje), Workforce Dynamics Analysis (vývoj lidského kapitálu), Workforce automation (systémy pro podporu řízení lidských zdrojů, zejména v projektových systémech a v oblastech poskytování služeb), Employee Portal (komunikace zaměstnanců)
  9. Logistické IS, řízení nákladní dopravy, řízení osobní dopravy, opravárenská činnost, Global Positioning Systém
  10. Základní součásti GIS, GIS - podpora managementu, uplatnění GIS v různých oblastech podnikání a veřejné správy
  11. Office Management Systém, elektronické publikační systémy, integrovaná správa dokumentů, workflow systémy
  12. Podstatné rysy internetu, základní služby internetu, komunikace na internetu, elektronické podnikání
  13. Samostatné zpracování seminární práce.
Literature
  required literature
 • VANĚK, J. a R. ŠPERKA. Informační systémy. Karviná: SU OPF v Karviné, 2013. ISBN 978-80-7248-855-1. info
 • VANĚK, J. Informační systém firmy. OPF SU, Karviná, 2004. ISBN 80-7248-252-1. info
  recommended literature
 • TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: Nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2728-8. info
 • BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. Praha, 2008. ISBN 80-247-0214-2. info
 • SODOMKA, P. Informační systémy v podnikové praxi. Praha, 2006. ISBN 80-251-1200-4. info
 • KRÁL, J. Informační systémy. Science s. r. o., Veletiny, 1998. ISBN 80-86083-00-4. info
Teaching methods
Lecture with a video analysis
One-to-One tutorial
Skills demonstration
Students' self-study
Assessment methods
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Domácí příprava na výuku26
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž7
Přednáška12
Příprava na zápočet40
Semestrální práce25
Summary116
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Summer 2016, Winter 2016, Summer 2017, Winter 2017, Summer 2018, Winter 2018, Summer 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2020/PEMBKISF