Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Slezská univerzita v Opavě, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, Česká republika

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

 

 Datum objednání (*)/datum obdržení (*)


 Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů


 Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum

(*) Nehodící se škrtněte.