Obrázek kurzu
Logo fakulty
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Cizojazyčná příprava AJ 3

0 lekcí
celkem 2 hodiny
zdarma
Jste tady poprvé?
Přihlásit se do kurzu
Už máte vytvořený účet?
Přihlásit se do IS SU

Lektoři

PhDr. Krystyna Heinz
heinzova@opf.slu.cz
Mgr. Martina Chylková
chylkova@opf.slu.cz
PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
karpeta@opf.slu.cz
Mgr. Svatopluk Staniek
staniek@opf.slu.cz

Osnova e-kurzu

 • 1. Corporate culture ? Work culture and placements
  Company culture. Dress code. Office etiquette. Unwritten rules om the workplace. Past tenses and advice structures. A placement report. Report structure.
  2. Corporate culture ? Work organization and responsibility
  Company departments. Job titles. Ways of describing responsibilities. Words relating to work organization. Organigram. Meetings one-to-one. Adjectives to describe behaviour. Diplomatic expressions.
  3. Customer support ? Call centres
  Customer service technology. A SWOT chart. Outsourcing. Questions and instructions. Yes/No questions. Wh- questions. Making requests. Giving instructions.
  4. Customer support ? Customer service and telephoning, dealing with problems
  Personal qualities. Describing problems. Phrasal verbs for phoning. Golden rules of customer service. Dealing with problems by phone. Expressions for giving instructions. Handling a technical problem. Telephone language. Improving a conversation.
  5. Careers ? Career choices
  Career, jobs and vocations. Managing your career. Job benefits. Present tenses. Gap years and career breaks. Applying for a placement.
  6. Careers ? Job interviews
  Recruitment and employment verbs. Skills and qualities. Attending a job interview. Social networking in careers. Placement interviews.

Více o e-kurzu

 • Literatura
   povinná literatura
  • KARPETA, J. Business English 1. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-832-2.
  • ALLISON, J. and P. EMMERSON. The Business Pre-intermediate, Student´s book. London: Macmillan, 2013. ISBN 978-0-230-43788-3.
   doporučená literatura
  • CHYLKOVÁ, M. English Grammar Workbook (Professional English 1-3). Karviná: SU OPF, 2015. ISBN 978-80-7510-171-6.
  • TURNBULL, J., 2015. Oxford Advanced Learner´s Dictionary. Oxford Advanced Learner?s Dictionary, 2015. ISBN 978-0-19-479879-2.
  • ASPINALL, T. and G. BETHEL. Test your business vocabulary in use. Cambridge: CUP, 2007. ISBN 987-0-521-53254-9.
  • MURPHY, R. English Grammar in Use. 3rd Edition. Cambridge: CUP, 2006. ISBN 0521537622.
  • DYNDA, A. a E. DYNDOVÁ. Česko-anglický obchodní poradce. Praha: Pragoeduca, 2004. ISBN 80-7310-017-7.
  • KERNERMAN, L. Password: Anglický výkladový slovník s českými ekvivalenty. Praha: Mladá fronta, 1991. ISBN 80-204-0288-8.
 • Vyučovací jazyk
  Angličtina

Informace o publikaci

Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžné testy.
Hodnotící metody: účast a diskuze na seminářích (10 % hodnocení), průběžný ústní test (15 % hodnocení), průběžný písemný test (15 % hodnocení), závěrečný zápočtový test (60 % hodnocení).