Vnější ekonomické prostředí
Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.
Vnější ekonomické prostředí
Info
Období
léto 2021

V rámci tohoto předmětu se podíváme na svět kolem nás z pohledu makroekonomie, budeme tedy řešit ekonomiku jako celek a na začátku se zabývat makroagregáty.  Možná to zní složitě, ale nemusíte se bát, o hrubém domácím produktu, inflaci nebo nezaměstnanosti jste už určitě slyšeli. Podíváme se také na základní typy hospodářské politiky, jejímž cílem je, aby ekonomika fungovala v rámci možností co nejlépe. Poslední část bude věnována základním informacím o Evropské unii, jejíž je Česká republika součástí.


Veškeré informace k předmětu, podmínkám a jeho zakončení naleznete v úvodní prezentaci v rámci 1. týdne.

Předchozí