Cizojazyčná příprava NJ 4
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.
Cizojazyčná příprava NJ 4
Info
Období
zima 2022

Požadavky BPJN4

Způsob komunikace s vyučujícím

  • v předem domluvených konzultačních hodinách
  • přes mail
  • v hodinách, popř. po výuce

Videozáznamy k opakování NJ1 a NJ 2 jsou umístěny na webu:

http://media.slu.cz/videolist.php?idsada=166

 

Požadavky na studenta:

účast a diskuse na seminářích (60%),

průběžné testy (ústní a písemný za 20 a 20 bodů),

semestrální práce (překlad německého textu do češtiny za 10bodů).

Hodnotící metody:

povinná účast na seminářích 60 %,

diskuse na seminářích,

průběžný ústní test (20 % hodnocení),

průběžný písemný test (20 %hodnocení)

semestrální práce (10% hodnocení)

zápočtový test (50% hodnocení)

 Vyučovací jazyk

Němčina

Sylabus

1. Bedürfnisse
2. Der Wirtschafskreislauf
3. Güter
4. Rechtsformen der Unternehmen
5. Der Produktionsfaktor Arbeit
6. Der Lohn
7. Arbeitslosigkeit
8. Der Markt
9. Das Marketing
10. Preise
11. Vertriebswege
12. Banken
13. Die Börse

Literatura

povinná literatura

·         BOBÁKOVÁ, H. Fachsprache Wirtschaft. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-828-5. info

·         Höppnerová Věra. Wirtschaftsdeutsch Aktuell. Praha, 2010. ISBN 978-80-86929-58-3. info

·         Fearns, A., Lévi-Hillerich. Kommunikation in der Wirtschaft. Plzeň: Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-893-6. info

·         Eismann, V. Wirtschafts-Kommunikation. Berlin und München: Langenscheidt, 2004. ISBN 3-468-90471-1. info

·         HÖPPNEROVÁ, V. Němčina v hospodářství. Praha: Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-12-2. info

·         Riegler-Poyet, M. und Koll. Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch. Berlin und München: Langenscheidt, 2000. ISBN 3-468-49846-2. info

doporučená literatura

·         Bobáková, H.L., Mozielowská, K. Cvičebnice profesní němčiny 1. Karviná, 2011. ISBN 978-80-7248-642-7. info

·         Bobáková, H.L., Mozielowská, K. Slovník profesní němčiny. Karviná, 2011. ISBN 978-80-7248-641-0. info

Výukové metody

Demonstrace dovedností

Učitel doporučuje studovat od 19. 9. 2022 do 2. 10. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 3. 10. 2022 do 16. 10. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 17. 10. 2022 do 30. 10. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 31. 10. 2022 do 13. 11. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 14. 11. 2022 do 27. 11. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 28. 11. 2022 do 11. 12. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 12. 12. 2022 do 25. 12. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 26. 12. 2022 do 8. 1. 2023.
Učitel doporučuje studovat od 9. 1. 2023 do 22. 1. 2023.
Učitel doporučuje studovat od 23. 1. 2023 do 5. 2. 2023.
Učitel doporučuje studovat od 6. 2. 2023 do 19. 2. 2023.
Učitel doporučuje studovat od 20. 2. 2023 do 5. 3. 2023.
Učitel doporučuje studovat od 6. 3. 2023 do 19. 3. 2023.
Předchozí