• 1.Stručný výpis informací o předmětu

  V sekci Katalog předmětů může učitel upravovat údaje o vybraném předmětu.

  1 Sekce Katalog předmětů v Záznamníku učitele.

  V této sekci má učitel k dispozici odkazy vedoucí do příslušných aplikací agendy Katalogu předmětů, ze kterých se tyto údaje dále generují do Stručného výpisu informací o předmětu. Studentům je tento stručný výpis primárně nabízen při hledání předmětů v Prohlídce katalogu.

  1 Stručný výpis informací o předmětu v Katalogu předmětů.

 • 2.Úplný výpis informací o předmětu a potvrzování správnosti
  V době přípravy Katalogu předmětů pro další rok jsou vyučující v této aplikaci žádáni, aby potvrdili, že evidované údaje jsou správné. S požadavkem na opravu základních údajů se mohou obracet na vedoucího garančního pracoviště daného předmětu. Doplňující údaje si opravují učitelé sami.

  Potvrzení správnosti údajů mohou provádět osoby uvedené u předmětu jako přednášející, cvičící, kontakní osoba nebo garant a dále také vedoucí garančního pracoviště předmětu. Správnost údajů však nemohou potvrzovat náhradní zkoušející ani pomocníci.

 • 3.Co znamenají rubriky u předmětu v Katalogu předmětů?
  Přehled všech informací k předmětu najdete v

  Informační systém Předměty Úplný výpis informací

  1 Úplný výpis informací o předmětu.

  Podrobnější informace k plnění rubrik lze v případě potřeby (obvykle je vyučující nepotřebuje) nalézt v nápovědě Plnění základních údajů předmětu.

  Označení rubrik:

  Kód předmětu
  Jedinečná krátká identifikace předmětu.
  Krátký název předmětu
  Zkrácený název, používá se ve výpisech omezených délkou.
  Zařazení předmětu na fakultě
  Pracoviště fakulty, kam předmět patří. Přístupová práva pro správu Katalogu (katal_a, katal_b, katal_c) lze přidělovat s rozsahem na toto pracoviště.
  Garant předmětu
  Ten, kdo odpovídá za odbornou úroveň předmětu, jeho obsahovou náplň, zajištění a rozvoj jeho kvality.
  Garanční oddělení předmětu
  Oddělení, které zajišťuje realizaci předmětu.
  Kontaktní osoba předmětu
  Ta, na níž se lze obracet, nereaguje-li vyučující např. na e-mail.
  Ukončení předmětu
  Předmět je vypsán s jedním nebo více typy ukončení (např. zkouška, kolokvium). Podle toho, s jakým ukončením si student předmět zapíše, je mu uděleno příslušné hodnocení. Doporučené ukončení – to, které se studentům implicitně registruje. Jiné možné – předmět může být možné si zapsat s různou obtížností (ukončením). Jaká existují ukončení předmětu a jejich hodnocení lze najít na

  Informační systém Předměty Přehled ukončení a hodnocení

  Související rubrika „je ukončení odložené?“ se obvykle vyplňuje „ne“ – předmět je třeba ukončit ve zkouškovém období semestru.

  Rozsah předmětu
  Znamená počet hodin týdně. Informativní údaj, dále se nezpracovává.
  Četnost předmětu
  Zde lze vyznačit, zda je výuka pravidelná nebo bloková. Informativní údaj, dále se nezpracovává.
  Periodicita předmětu
  Údaj, dle kterého se předmět automaticky vypíše či nevypíše v dalších semestrech.
  Počet kreditů předmětu
  Zde je vyznačena kvantitativní (časová) náročnost předmětu. Studijní plány jsou postaveny tak, aby semestrální zátěž byla přibližně 30 kreditů.
  Kreditová funkce předmětu
  Rubrika se použije, je-li kreditace předmětu závislá na typu ukončení.
  Prerekvizity
  Jsou seznamem pravidel, která se kontrolují při zápisu kurzu.
  Limit předmětu
  Znamená kapacitu, kontroluje se při zápisu kurzu.
  Mateřské obory předmětu
  Zde lze vyznačit, kdo má v zápisu přednost, kontroluje se.
  Atributy předmětu
  Volitelné informace, používají se pro vyznačení studijních plánů a jako podklady pro tvorbu registračních a kontrolních šablon a tisk brožur studijních programů.
  Typ výuky a zkoušky předmětu
  Rubrika pro požadavky učitele (docházka, průběžná práce, podmínky závěrečné zkoušky), které učitel musí zveřejnit na začátku semestru.
  Literatura k předmětu
  Obsahuje návrh doporučené literatury.
  Navazující předměty
  Obsahuje návrh souvisejících předmětů. Informativní údaj, dále se nezpracovává.

 • 4.Jak přidám do Katalogu pomocníky a cvičící?
  Vyučující lze zadat do Katalogu v různých rolích podle rozsahu jejich podílu na výuce – přednášející, cvičící, pomocník, náhradní zkoušející. Osoba uvedená u předmětu jako „přednášející“ může přidat do záznamu další vyučující osoby. Použijte aplikace
  Informační systém Předměty Úprava základních údajů
  nebo
  Informační systém Předměty Hromadná manipulace s vyučujícími předmětu

 • 5.Úprava sylabu a doplňujících údajů učitele – kdy, kdo?
  Vyučující sám spravuje část údajů o předmětu v Katalogu – doplňující údaje vyučujícího nebo-li sylabus. Použijte
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Katalog předmětů) Sylabus a doplňující informace učitele
  Údaje lze měnit, pokud má příslušný semestr nastaveno „lze editovat sylaby“. Toto nastavuje proděkan, stav lze zjistit na
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Katalog předmětů) Harmonogram období
  Dále nelze měnit údaje v období, které začalo už dříve než před třičtvrtě rokem.

  Právo editovat doplňující údaje o předmětu má osoba, která je v záznamu o předmětu uvedena mezi vyučujícími jako „přednášející“ nebo „cvičící“, garant kurzu, vedoucí garančního pracoviště předmětu a majitelé přístupového práva katal_a, katal_b, katal_c, katal_d a s_vyuka.

 • 6.Mohu zaslat vyučujícím předmětu hromadný dopis?
  Ano, všechny učitele vybraného předmětu můžete obeslat prostřednictvím aplikace
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Katalog předmětů) Poslat dopis učitelům

 • 7.Jaké rubriky plní v Katalogu předmětů vyučující?
  Začátečníci využijí při úpravě sylabu volbu „Vypisovat podrobnou nápovědu“ – volte ji hned při vstupu do formuláře předmětu:

  1 Klikněte na odkaz „Vypisovat podrobnou nápovědu“.

  Jednotlivé rubriky pak vyplníte dle pokynů „Poznámky“ u nich uvedených. Pokud už byla rubrika vyplněna (např. minule), objevuje se testovací výpis jejího obsahu (s modrým podkladem).

  1 Rubriky ve formuláři k vyplnění.

  Rubriky jsou následující:

  Předpoklady předmětu zadané garantem
  Jsou automaticky vyhodnocované podmínky, které student musí splnit pro zápis. Vysvětlení použitých značek lze najít v nápovědě Plnění základních údajů předmětu.
  Předpoklady
  Slouží jako textové informace vyučujícího, informující o potřebných znalostech pro vstup do předmětu, např. „znalost jazyka C na mírně pokročilé úrovni“ nebo „vyžadován je předmět A000 Úvod do oboru, předmět B000 Základy jazykovědy je výhodou, ale ne podmínkou“.
  Předpoklady anglicky
  Anglická verze.
  Anotace předmětu
  Krátký (max. cca 3000 znaků) popis obsahu předmětu.
  Anotace anglicky
  Anglická verze.
  Osnova předmětu
  Bodově zadejte probíraná témata, oddělte znakem <p>. Zvykem je zadat přibližně tolik témat, kolik přednášek proběhne.
  Osnova anglicky
  Totéž v angličtině. Pro usnadnění práce můžete použít tlačítko „Zkopírovat českou osnovu do anglické“ a poté upravit.
  Literatura
  Doporučenou literaturu vybíráte zejména z titulů obsažených v univerzitní databázi. Vyhledat titul je možno podle části názvu, autora či ISBN. Pokud titul v databázi chybí, prosíme doplňte ho přímo do systému pro správu publikací
  Informační systém Publikace Vložit novou publikaci
  a poté ho dohledejte a začleňte k předmětu. V krajním případě je možno mezi literaturu zařadit i položku, která není publikací, např. „Slajdy z přednášek; k dispozici u vyučujícího“ – to uveďte do pole formuláře „Náhradní obsah“.
  Typ výuky a zkoušky
  Zaznamenáme podobu závěrečného hodnocení (např. písemná zkouška), zda je vyžadována práce či docházka během semestru a podobně.
  Navazující předměty
  Zde můžete studentům nabídnout předměty, kterými je vhodné pokračovat po absolvování vašeho předmětu.
  Odkaz na webovou stránku předmětu
  Existuje-li ucelená stránka dalších informací o tomto předmětu, uveďte její adresu. Studijní materiály, zajímavé odkazy do Internetu ap. lze evidovat v agendě
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Studijní materiály
  Informace učitele
  Nepovinné, lze uvést konzultační hodiny, kde lze nalézt další informace k předmětu ap.
  Pomocí
  Informační systém Předměty Prohlídka Katalogu
  se lze inspirovat, jak rubriky vyplnili vaši kolegové u jiných předmětů.


Provided you have failed to find the information you were searching for, you can contact us at is(zavináč/atsign)slu(tečka/dot)cz.