logo Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Slezská univerzita v Opavě
1924 FPF SU  SU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkankaprof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci