logo Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Úsek proděkana pro vědu a zahraniční styky
Děkanát
19240002 UProdVZS Dek Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě SU

proděkankadoc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci