logo Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kabinet lektorské výuky
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
192401 KLV FPF Slezská univerzita v Opavě SU

vedoucí kabinetuRNDr. Dalibor Musil