logo Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav archeologie
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
192410 UA FPF Slezská univerzita v Opavě SU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci