logo Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav cizích jazyků
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
192450 UCJ FPF Slezská univerzita v Opavě SU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavuMgr. Marie Crhová, Ph.D., MA

Zaměstnanci