logo Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
192461 ART FPF Slezská univerzita v Opavě SU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavuMgr. Monika Horsáková

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci