logo Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
192480 ITF FPF Slezská univerzita v Opavě SU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavuprof. PhDr. Vladimír Birgus

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci