logo Fakulta veřejných politik v Opavě Oddělení celoživotního vzdělávání
Úsek proděkana pro sociální a studijní záležitosti
1951001245 OCZV UProdSSZ Děkanát SU

vedoucí odděleníBc. Klára Truparová