logo Fakulta veřejných politik v Opavě Úsek proděkana pro sociální a studijní záležitosti
Děkanát
19510012 UProdSSZ Dek Fakulta veřejných politik v Opavě SU

proděkankaMgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Zaměstnanci