logo Matematický ústav v Opavě Úsek ředitele
Matematický ústav v Opavě
199011 URed MU Slezská univerzita v Opavě SU

ředitelprof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
zástupce ředitele pro výpočetní technikudoc. RNDr. Michal Málek, Ph.D.
zástupce ředitele statutární a provědu a zahraniční stykyprof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
zástupce ředitele pro studijní záležitostidoc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.

Zaměstnanci