logo Matematický ústav v Opavě
Matematický ústav v Opavě
MU Slezská univerzita v Opavě SU

zástupce ředitele pro výpočetní technikudoc. RNDr. Michal Málek, Ph.D.

Externí spolupracovníci