logo Fyzikální ústav v Opavě Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat
Fyzikální ústav v Opavě
199420 VCPFZD FU Slezská univerzita v Opavě SU

Publikační činnost

Zaměstnanci