Faculty of Philosophy and Science in Opava logo Oddělení pro informace a rozvoj
Úsek proděkana pro informace a rozvoj
1924000323 OIR UProdIR Děkanát SU

Staff