School of Business Administration in Karvina logo Úsek proděkana pro studijní a sociální záležitosti
Děkanát
19521013 UProdSSZ Dek School of Business Administration in Karvina SU

vice-deandoc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.

Staff