Mathematical Institute in Opava logo Mathematical Institute in Opava
Silesian University in Opava
1990 MU SU  SU

Publications

head of departmentdoc. RNDr. Michal Marvan, CSc.

Staff