logo Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav lázeňství, gastronomie a turismu
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
192440 ULGaT FPF Slezská univerzita v Opavě SU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavuPhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci