• 1.Jak přejdu v Záznamníku na jiný předmět, jiný semestr?
  Pro výběr jiného předmětu klikněte na možnost „jiné předměty“ vedle názvu předmětu.

  1 Odkaz „jiné předměty“ pro výběr jiného předmětu.

  V pravém horním rohu stránky pak kliknutím na ikonu před názvem fakulty můžete změnit výběr fakulty, stejně tak lze změnit období pomocí ikony před jeho názvem.

  1 Změnit fakultu.

  2 Změnit období (semestr).

 • 2.Co znamená „změna omezení“ seznamu studentů?
  Nabízí možnosti omezit seznam studentů v Záznamníku učitele dle různých kritérií. Např. omezíte seznam na studenty, kteří opakují předmět pro neúspěch, a následně jim zašlete e-mail, že si přejete, aby se přihlásili do konkrétní seminární skupiny. Nebo vyberete studenty, kteří mají předmět zapsán se zápočtem, a následně jim chcete hromadně udělit zápočet.

  Aplikace Záznamníku učitele tak pracují nad seznamem studentů, který jste vybrali příslušným omezením. Zobrazují menší počet studentů a případné hromadné operace provedou s tímto menším seznamem studentů. Vstup do změny omezení i přehled vybraných omezení najdete v panelu Záznamníku učitele.

  1 Volba pro výběr/změnu omezení seznamu studentů.

  2 Stav aktuálního omezení.

 • 3.Jak mohu pracovat se seznamem studentů?
  Do seznamu studentů vybraného předmětu se dostanete přes:

  Informační systém Učitel Studenti

  1 Odkaz na seznam všech studentů předmětu.

  Se seznamem studentů můžete dle potřeb dále pracovat. Můžete si vybrat, jaké sloupce se vám budou v seznamu zobrazovat např. minifotografie, seminární skupiny, hodnocení apod. Zvolit si můžete také způsob řazení seznamu.

  1 Výběr sloupců.

  2 Výběr způsobu řazení.

  Aplikace dále umožňuje výběr typu výstupu a kodóvání pro export seznamu nebo pokročilé možnosti tisku.

 • 4.Potřebuji vypsat souhrnné informace o studentovi v předmětu (obsah pozn. bloků, omluvenky, ...)
  Prostřednictvím aplikace Individuální informace o studentovi si můžete u jednotlivých studentů přehledně zobrazit veškeré předmětové informace.

  Zobrazují se následující informace:

  • fotka
  • datum registrace předmětu
  • datum zápisu předmětu
  • výběr seminární skupiny
  • body/známky z jednotlivých poznámkových bloků
  • termín zkoušky, na který je přihlášen (a kdy se na něj přihlásil)
  • průchod odpovědníky
  • odevzdané soubory
  • zda je či není omluven z výuky/zkoušky

  Do této aplikace se můžete dostat několika způsoby. Jednou z možností je vyhledat si studenta prostřednictvím aplikace Lidé. Na Osobní stránce pak jako jeho učitel uvidíte sekci „V mých předmětech“, kde najdete všechny předměty, které u Vás daný student studuje či studoval. Pod každým předmětem pak naleznete odkaz přímo na aplikaci Individuální informace o studentovi.

  1 Sekce V mých předmětech v aplikaci Lidé.

  Druhou variantou je sekce Individuální informace o studentovi v Záznamníku učitele, kde se vám zobrazí abecední seznam všech studentů vybraného předmětu. Pak už stačí jen kliknout na jméno vybraného studenta.

  1 Sekce Individuální informace o studentovi.

 • 5.Co znamená identifikace za jménem studenta?
  Identifikace popisuje stav a strukturu studia studenta. Každý student studuje ve studijním programu jeden nebo více studijních oborů. Obor ještě může být zpřesněn směrem studia. Přesnější informace o programech a oborech akreditovaných na SU získáte v sekci „Studijní programy, obory a směry“, zde uvádíme jenom zkratky.

  Informační systém Studium Programy, obory a směry

  Programy, obory a směry

  Např.: jméno fakulta program obor (směr) etapa oboru
  Bc. Jana Nováková, LF M-SZ ZDRV (PEOP) [roč 4]
  M: magisterský program
  B: bakalářský program
  D: doktorský program
  V každém z oborů se student nachází v nějaké etapě (ročník, semestr, blok, cyklus).
  Bc. Jan Novák, FI M-SS VT [sem 7, roč 4] PřF:MA [roč. 3]
  Studium může být mezifakultní, kdy jeden obor patří cizí fakultě.
  Má-li studium jinou formu, než prezenční, vypíše se na konci: kombinovaná (kombin.), distanční (dist.), celoživotní (celoživ.). Je-li studium již ukončené, vypíše (ukonč.), úspěšně absolvované (abs.), je-li přerušené, pak (neakt.). Např.
  Jan Novák, PrF B-PSP VNEM kombin. [sem 5, blok B]
  Ing. Jana Nováková, ESF M-HPS NH (ukonč.)

  1 Identifikace studia.

 • 6.Zmizeli mi ze Záznamníku učitele někteří studenti
  Studenti si během prvních týdnů mohou kurz zrušit. V Záznamníku také nenajdete studenty, kteří zanechali, ukončili nebo přerušili studium, tj. nemají „aktivní“ studium. Majitel přístupového práva s_vyuka může v případě potřeby pracovat v Záznamníku i s neaktivními studenty (doplní si je tam změnou omezení seznamu studentů).

 • 7.Informace o změnách jmen a příjmení studentů
  Aplikace

  Informační systém Učitel (Studenti) změny jmen

  ukazuje všechny změny jména, příjmení a rodného příjmení v posledních dvou letech. Aplikuje se na seznam studentů předmětu, příp. na seznam omezený prostředky Záznamníku učitele.

 • 8.Nevidím fotografie studentů!
  Studenti buď nejsou vyfotografováni (např. studenti kombinovaného studia), nebo nemáte v systému fotografii vy.

 • 9.Obeslání studentů dopisem
  K obeslání studentů e-mailem slouží aplikace

  Informační systém Učitel (Studenti) Poslat dopis

  E-mail se rozešle všem studentům, na jejichž seznam jste Záznamník učitele před tím omezili (viz Co znamená „změna omezen“ seznamu studentů?). Nabídnuty jsou všechny vámi odeslané a uložené dopisy (i z jiných vašich předmětů) a všechny dopisy použité v rámci tohoto předmětu (od ostatních učitelů). Dopisy nepoužité déle než dva roky se automaticky bez upozornění ruší.

  Pošta, kterou učitel rozesílá všem studentům předmětu, se automaticky ukládá do podsložky Hromadné dopisy složky Organizační pokyny ve Studijních materiálech předmětu. Studentům, kteří si předmět zapíší po odeslání hromadného dopisu, bude zaslán automaticky e-mail, který je na konkrétní dopisy upozorní.

  Můžete také obeslat pouze studenty vybrané seminární skupiny předmětu (výběr už dále neomezujte). Dopisy se pak uloží do podsložek příslušného semináře a přístupné budou pouze studentům dané seminární skupiny.

 • 10.Musím se účastnit diskusního fóra se studenty?
  Nemusíte se diskusního fóra účastnit, jedná se o dobrovolnou e-learningovou aktivitu. V aplikaci

  Informační systém Učitel (Studenti) Diskusní fórum

  můžete dát studentům vědět, zda hodláte na jejich dotazy ap. reagovat či jakou formou se hodláte diskuze účastnit.

  1 Diskusní fórum.

  Diskusní fórum umožňuje komunikaci mezi studenty v rámci předmětu, příp. i s vyučujícím.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na is(zavináč/atsign)slu(tečka/dot)cz.