• 1.Jsem tu nový, jak se rychle zorientuji?

  Připravili jsme pro učitele sérii videonávodů pro orientaci v systému:

  Začínáme s IS MU – Tipy k Informačnímu systému MU nejen pro nové vyučující

  Náhled stránky s videonávody

 • 2.Přihlášení k systému
  K systému se hlásíte pomocí pomocí uživatelského jména a hesla z Centrálního registru osob SU (dále jen CRO). Informační systém je dostupný odkudkoliv z internetu. Do webového prohlížeče zadejte adresu https://is.slu.cz/ a klikněte na „Přihlásit“. Do pole „Uživatelské jméno CRO-ID“ vepište vaše uživatelské jméno CRO. Do pole „Heslo ze systému CRO“ pak vepište heslo CRO.

  1 Do pole vyplňte své uživatelské jméno CRO.

  2 Vyplňte své heslo ze systému CRO, nikomu jej nesdělujte.

  3 Potvrďte přihlášení kliknutím na „Přihlásit“ a vstoupíte do IS SU.

  K IS SU se přistupuje prostřednictvím uživatelského jména a hesla z Centrálního registru osob SU (dále jen CRO). Uživatelské jméno je přiděleno všem aktivním studentům a zaměstnancům automaticky, heslo si vytváří každý sám při registraci do CRO.

  Pokud při přihlašování narazíte na problémy, pročtěte si příslušnou Nápovědu.

 • 3.Koncepce Informačního systému (IS)
  Pro lepší orientaci v systému si přečtěte nápovědu Navigace a vyhledávání v IS SU. Nabízené dlaždice v IS SU i další aplikace se chovají různě podle toho, jaká je pozice uživatele na škole. Na titulní straně uvidíte odkaz Učitel. IS SU dovoluje v maximální možné míře uživatelům spravovat si svoje data osobně, bez prostředníků. Narazíte-li na problémy, kontaktujte podporu podle https://is.slu.cz/spravci/. Akce učiněné v IS mají stejnou závaznost jako administrativní úkony provedené na papíře. Při zadávání informací dbejte na jejich bezpečnost, všechny operace jsou zaznamenávány (máte-li potřebu něco dohledat, můžete se obrátit na správce systému).

 • 4.Povinnosti učitele
  Seznamte se cestou
  Informační systém Učitel
  s agendou Záznamník učitele. K vašim minimálním povinnostem patří:

  • do systému včas zadat udělené známky
  • vypsat zkušební termíny
  • každoročně aktualizovat sylabus přednášek a vaše další (učitelské) informace pro Katalog předmětů
  • přiměřeně reagovat na případné e-maily od studentů

  Kromě vyjmenovaných povinností vám systém nabízí velmi rozsáhlou sadu administrativních i e-learningových nástrojů pro usnadnění a obohacení vaší práce. Záznamník učitele je popsán v samostatné sekci nápovědy.

 • 5.Komunikace, kontakty
  Součástí IS je univerzitní pošta. Vaše adresa je učo@is.slu.cz. Poštovní schránku otevírejte a čtěte na
  Informační systém Pošta
  nebo si nastavte přeposílání na jinou stabilní adresu.

  Kontaktovat jinou osobu na škole můžete prostřednictvím

  Informační systém Lidé
  Kvalitu dat v systému udržujte kontrolou svých údajů ve dvou agendách
  Informační systém Personální
  a
  Informační systém Kontakty
  Sledujte důležité (červeně označené) zprávy v sekci Vývěska na titulní straně IS.

 • 6.Jak si zobrazím svůj rozvrh?
  Rozvrh učitele si zobrazíte
  Informační systém Rozvrh Můj rozvrh

  Poznámka: Pokud jste u předmětu zařazeni jako cvičící a předmět neeviduje žádného přednášejícího či seminární skupiny, zobrazí se přednáška předmětu i ve vašem rozvrhu.

 • 7.Obvyklé problémy
  Zapomenuté heslo
  Nechte si vydat nové na adrese
  https://is.slu.cz/ Správci práv fakult
  protože vaše heslo se v otevřené podobě v systému neuchovává.
  Špatně vybrané období – semestr nebo fakulta
  Téměř každá studijní stránka je nahoře opatřena identifikací (názvem) fakulty a období (semestru). Do nového (jiného) semestru se dostanete kliknutím na ikonu před výpisem období, na jinou fakultu přejdete pomocí ikony před názvem fakulty.

  1 Volba jiné fakulty.

  2 Volba jiného období.

  Ukončení práce s IS
  Pro ukončení činnosti použijte tlačítko pro odhlášení z IS SU, které najdete v pravém horním rohu nebo v zápatí stránky. Ukončení práce potvrďte ještě jednou tlačítkem „Odhlásit se“.

  Braňte se zneužití svého účtu

  Je potřeba zavřít všechna okna prohlížeče, jehož některé okno bylo přihlášeno k IS. Jinak by mohl další uživatel počítače pracovat pod vaší identifikací.

  1 Odhlášení z IS SU.

  Chybné údaje v systému
  Kontaktujte koordinátorku IS SU, zodpovědnost za uvedené údaje mají jednotlivá pracoviště školy.
  Nápady, náměty, dotazy, chyby
  Připomínky k IS jsou vítány na adrese is@slu.cz. Při popisu své připomínky buďte co nejpřesnější, vždy uveďte adresu stránky, učo studenta, u něhož jste narazili na problém apod. – systém je velmi rozsáhlý.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na is(zavináč/atsign)slu(tečka/dot)cz.