angličtinaPřihlášení do IS SU

Poplatek za uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání/The recognition fee

    1. Dne 1. září 2016 nabyl účinnosti zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách, zavádějící povinnost žadatele uhradit poplatek ve výši 3000 Kč. / When applying for the Recognition of foreign higher education and qualification under section 89 of the Act No. 111/1998 Coll., on universities and the wording and the addition of other laws (law on higher education), as amended, the applicant is required to pay a fee for the work associated with the proceedings on the application for the recognition of foreign higher education and qualification in the amount of 3,000 CZK.
    2. Poplatek se platí při podání žádosti, a to výhradně kartou./The fee must be paid simultaneously with the submission of the relevant application, exclusively by card.
    3. Číslo objednávky poplatku z Obchodního centra IS SLU je nutné vyplnit do formuláře žádosti o uznání vzdělání./Information on fee payment in the form of an order number (ID) must be included in the application itself.
    4. V případě nezaplacení poplatku bude žadatel vyzván k jeho uhrazení ve stanovené lhůtě. Pokud poplatek v této lhůtě nezaplatí, řízení ve věci dané žádosti bude bez dalšího usnesením zastaveno v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a Slezská univerzita v Opavě se touto žádostí nebude dále zabývat./Should the applicant fail to pay the fee by application delivery, he/she will be asked to complete the payment. Failure to do so within a prescribed period shall result in the termination of all proceedings regarding the processing of the submitted application in accordance with section 66, subsection 1, letter c) of Act No. 500/2004 Coll., the Code of Administrative Procedure; as a result, Silesian University in Opava will thus decline any further processing of the application.
    5. Informace o postupu při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na Slezské univerzitě v Opavě/Information about Recognition of foreign higher Education at Silesian University in Opava.

Celková cena: 3 000 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje