angličtinaPřihlášení do IS SU

Poplatek za vystavení duplikátu osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

    • Poplatek za vystavení duplikátu osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, který byl stanoven Směrnicí rektora č.7/2020. / Fee for issuing a duplicate of the Certificate of Recognition of foreign higher education and qualification is determined by Rector's Directive nr. 7/2020.

Celková cena: 500 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje