Tvůrčí fotografie

Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

V rámci studia studenti získají základní vysokoškolskou kvalifikaci ve všech hlavních oblastech výtvarné, reportážní, dokumentární a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie. Nejlepší absolventi mohou po složení přijímacích zkoušek pokračovat v navazujícím magisterském studiu na ITF FPF SU nebo na jiných školách se specializací studií oboru Tvůrčí fofografie. Pro nejlepší absolventy magisterského studia s výrazným zájmem o dějiny a teorii fotografie je určeno doktorské kombinované studium v oboru Tvůrčí fotografie.

Pohled na tento obor trochu JINAK

(?)

Absolventi mají základní vysokoškolskou kvalifikaci ve všech hlavních oblastech výtvarné, dokumentární a užité fotografie i historie, teorie, kritiky a managementu fotografie, jsou připraveni dobře plnit úkoly profesionální praxe a získají také předpoklady pro vlastní fotografickou tvorbu. Prakticky ovládají základy počítačové úpravy fotografií a přípravy fotografií pro tisk, digitální fotografií apod. Mají dobrý rozhled po vývoji i současnosti fotografické tvorby, jsou schopni o fotografii odborně mluvit a psát a znají základy kurátorské a ediční práce ve fotografii.

Absolvent nalezne uplatnění především jako profesionální fotograf ve svobodném povolání, který je kvalitně připraven na zvládnutí úkolů ze všech hlavních oblastí fotografie. Absolvent, který dá přednost zaměstnaneckému poměru, najde řadu možností, například v rozličných fotografických studiích a agenturách, reklamních a propagačních odděleních různých firem nebo ve fotografických odděleních větších muzeí, galerií, výzkumných ústavů, vysokých škol, nakladatelství atd. Pro absolventa dokumentární a fotožurnalistické orientace se nabízí uplatnění především v denících a časopisech, ale i v televizi apod. Další možnosti jsou v odborné práci v galeriích, muzeích a školách a v dosud velmi málo obsazené oblasti teorie a kritiky fotografie, v práci obrazového redaktora, kurátora fotografických sbírek, galerijního a muzejního pracovníka nebo pedagoga různých typů fotografických škol, včetně soukromých.

(?)

N8204 Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

(?)
19
Aktivní studenti
205

Specifikace oboru

Obor: Tvůrčí fotografie
Zkratka: TF
Kód: 8204R031
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8204 B8204 ITF Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty