Knihovnictví (dvouoborové)

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Knihovnictví (dvouoborové)
Zkratka: K
Kód: 7201R004
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6107 B6107 HuSt Humanitní studia

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty