Historie

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem studijního oboru je příprava teoreticky vzdělaných absolventů v oblasti historických věd, kteří budou současně vládnout schopnostmi adaptovat se na požadavky současné odborné a vědecké praxe. Studenti získají teoretické znalosti o historickém a kulturním vývoji Evropy s akcentem na české země a středoevropský prostor, osvojí si historické, kulturně historické vnímání dějinného vývoje a nejnovější poznatky na poli odborné historie. Absolventi jsou schopni zapojit se do současného odborného výzkumu. orientují se v současných trendech české a evropské historiografie a historické metodologie.

(?)

Při studiu je kladen akcent na teoretické aspekty studia humanitních disciplín a postupné badatelské vyprofilování absolventa jako všestranně teoreticky vzdělaného odborníka pro vědeckou práci, schopného interdisciplinárního přístupu a orientace v badatelských a interpretačních trendech historických věd. Důraz na schopnost kritického uvažování v souvislostech je rozvíjen i přednáškami z teorie dějepisectví a dalších disciplín.

Absolvent se uplatní ve vědeckých pracovištích, v muzeích, archivech, v knihovnách, státní správě, v neziskové i komerční sféře, v oblasti cestovního ruchu apod. Možnost pokračovat v doktorském studiu.

(?)

P7105 Historické vědy

(?)
0
Aktivní studenti
8

Specifikace oboru

Obor: Historie
Zkratka: HO
Kód: 7105T021
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7105 N7105 HiVe Historické vědy

Ke studiu již nelze přijímat.