Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia bakalářského studijního programu Matematika je vybavit jeho absolventa takovými odbornými znalostmi a dovednostmi a obecnými způsobilostmi, které jej, v souladu s univerzálním zaměřením matematiky, připraví na širokou škálu jeho možného uplatnění vymezeného v profilu absolventa, a to jak na trhu práce, tak při jeho dalším případném studiu navazujícího či příbuzného studijního programu.

Další informace o oboru naleznete na https://www.slu.cz/math/cz/layout/258

(?)

Absolvent bakalářského studijního programu Matematika, v míře odpovídající akademickému zaměření tohoto programu je vybaven znalostmi základních matematických disciplín, principů matematického uvažování, logického a kritického myšlení, vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky, programování a matematického softwaru.

Na základě získaných znalostí a dovedností se absolventi oboru uplatní ve funkcích odborných referentů odborů krizového řízení státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků. Široké uplatnění naleznou taktéž na pozicích odborných pracovníků podniků a institucí v oblasti havarijního plánování a krizového řízení a v dalších oblastech vyžadujících uplatnění matematických a statistických metod při rozhodování a řízení.

(?)

Matematika N1101

(?)
0
Aktivní studenti
8

Specifikace oboru

Obor: Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
Zkratka: AMKS
Kód: 1103R006
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1101 B1101 Matematika

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty